Přihláška

Charitativní projekt MODRÁ je DOBRÁ

Kontaktní informace
Jméno:
Adresa:
Mobilní telefon:
E-mail:
Způsob doručení: Osobně do Patchworkového studia QuiltingDana
Poštou do Patchworkového studia QuiltingDana
Jinak:

Svůj výrobek věnuji ve prospěch občanského sdružení PORTUS Praha.